Kommunikáció és kreativitás

Kommunikáció és kreativitás

A „k” osztályok célja alsó tagozatban a tudatos nyelvhasználat és a kreativitás kibontakoztatása különböző területeken. A csoportbontásos foglalkozások lehetővé teszik a tanulók egyéni igényeinek és képességeink figyelembevételét.

A kommunikációs foglalkozás mellett első évfolyamon csoportbontásban tanulnak rajz és vizuális technikát. Második évfolyamon kiscsoportos ének, harmadikban tánc órán vesznek részt a tanulók. Negyedik osztályban tanulási technikákat sajátíthatnak el heti egy órában, amelyek jól használhatók későbbi tanulmányaik során.

A kommunikáció alsó tagozatos tanításának célja, hogy drámapedagógiai módszerekkel elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat felé. Ezáltal a gyermek megtanul igazodni a kommunikációs helyzethez, beszédében pontosabbá válik gondolatainak, érzéseinek, véleményének kifejezése, kialakulnak benne az udvarias nyelvi viselkedés szokásai, eredményesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel.

Az 1-4. évfolyam alapfeladata a helyes, tiszta és érthető beszéd megalapozása, a szövegértés és a szövegalkotás alapjainak megismerése és gyakorlása. A mesék, történetek olvasása, dramatizálása, szövegrészletek, rövid versek emlékezetből való megtanulása alkalmat ad a tanulók szókincsének bővítésére, kifejezőképességének átfogó fejlesztésére. A dramatizálás elősegíti a történetek jobb megértését, ezáltal fejlődik a beszéd, a felolvasás és a szövegfogalmazás minősége.

A dramatikus játékok személyiségük fejlesztését, a másik ember tiszteletére, a szociális érzékenységre, a környezetért érzett felelősségre nevelést célozzák. A drámajátékok elősegítik kapcsolatteremtő képességüket, fejlesztik mozgáskultúrájukat, a beszéd és a testbeszéd (nem verbális kifejező-eszközök) összehangolását.

Minden tanévnek van egy fő feladata. Első évfolyamon - egy logopédiai szűrés után - drámajátékok és a Montágh-módszer segítségével a társakkal és a felnőttekkel való kommunikáció kialakítása, fejlesztése a cél. Második osztályban a fő cél a egy népi szokás felelevenítése, valamint egy dramatizált műsor év végi bemutatása. Harmadik évfolyamon vers- és prózamondási ismereteket sajátíthatnak el a tanulók, amelyet egy választott vers, mese mondásával mutatnak be. A negyedik „k” osztályosok a kulturált vita (disputa) alapjait, illetve egy minőségi kiselőadás létrehozásának lépéseit ismerhetik meg, majd egy szabadon választott témájú prezentáció bemutatásával zárják az alsó tagozat kommunikációs foglalkozásait.

A kommunikáció jelentősége felső évfolyamokban sem szűnik meg, itt a magyar nyelv és az irodalom tantárgyak magasabb óraszámai adnak teret fejlesztésére.

Frissítés dátuma: 2020.10.29.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.