Felsős tanárok

Tanár Tantárgy
Ardai Sándor Informatika
Benczéné Katona Erzsébet Felsős napközis nevelő
Dr. Hevessyné Husi Angéla Ének, Magyar, Osztályfőnöki
Dr. Ráczné Puzsár Ilona Felsős napközi
Dr. Szabóné Zavaczki Andrea Matematika, Osztályfőnöki
Dr. Tóth Ágostonné Matematika, Osztályfőnöki
Gaál Krisztina Német
Gulyás Csabáné Földrajz, Testnevelés, Osztályfőnöki
Hegymegi Erika Vizuális kultúra, Földrajz, Erkölcstan, Osztályfőnöki
Jónásné Visnyai Ágnes Magyar, Történelem, Osztályfőnöki
Kádár Imréné Történelem, Német
Kádárné Tóth Anna Ének, Erkölcstan, Osztályfőnöki
Kondorosi Gabriella Könyvtárostanár, Magyar, Osztályfőnöki
Mezőné Monoki Sophia Német
Nemoda József Fizika, Technika
Szabó László Testnevelés
Szanics Anikó Matematika, Kémia, Osztályfőnöki
Szotákné Hoppál Ibolya Angol, Földrajz, Természetismeret, Osztályfőnöki
Terjékné Nagy Mária Biológia, Természetismeret, Osztályfőnöki
Tománé Kiss Ilona Angol
Vajdics Krisztina Könyvtárostanár, Magyar
Zöld Magdolna Magyar, Történelem, Hon- és népismeret, Osztályfőnöki

Frissítés dátuma: 2018.04.16.